Księgowość uproszczona

Forma uproszczona księgowości jest rozwiązaniem dla wybranych podmiotów gospodarczych: osób fizycznych prowadzących działalność, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych a także spółek partnerskich. Wymogiem, który nie pozwala niektórym podmiotom gospodarczym korzystać z uproszczonej formy prowadzenie księgowości jest między innymi przychód netto za poprzedni rok obrotowy, którego wartość w przeliczeniu na polską walutę nie może przekroczyć 1 200 000 euro.

Do form prowadzenie tej formy księgowości należą :

→  karta podatkowa w formie stałej, miesięcznej kwoty podatku, której wielkość zależna jest od liczby mieszkańców miejsca, w którym prowadzona jest działalność,
→  ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który nie bierze pod uwagę koszów osiągania przychodów,
→  podatkowa księga przychodów i rozchodów, gdzie podstawą do obliczenia wymiaru podatku jest różnica między przychodami a kosztami.

Każda z tych form prowadzenia księgowości ma swoje charakterystyczne cechy. Ogólnie są to mało wymagające formy, gdzie prowadzenie ewidencji ( jeśli jest to przewidziane ) nie jest skomplikowane i większość przedsiębiorców samodzielnie może sprostać takiemu zadaniu. Koszty prowadzenie uproszczonej księgowości są niewielkie, a jej prowadzenie nie zabiera przedsiębiorcy dużo czasu. Wadą tej formy jest zbyt mały zakres informacyjny, przedsiębiorca nie uzyskuje informacji na temat sytuacji finansowej i majątkowej swojej firmy. Księgowość uproszczona to opcja raczej dla mniejszych podmiotów gospodarczych.