uslugi-ksiegowe

Kiedy ujmuje się operacje w KPiR?

Prowadzenie nawet uproszczonej formy księgowości jaką jest KPiR opiera się na wielu zasadach księgowych. Dotyczy to między innymi terminów w jakich należy dokonywać zapisów operacji przychodowych, kosztowych oraz innych. W tym poście przedstawiamy najważniejsze z nich.

Kiedy ujmuje się przychody?

Przychody należy ująć w księdze przychodów i rozchodów w momencie ich powstania. Moment powstania przychodu rozumie się jako dzień wydania towaru, wykonania usługi, ale nie później niż wystawienie faktury lub uregulowania należności.

Kiedy ujmuje się koszty?

W tym przypadku możliwości może być więcej. Oto one:
– Zakup towarów handlowych i/lub materiałów podstawowych – należy ewidencjonować pod datę ich otrzymania, ale nie później niż termin przekazania ich do magazynu, przerobu czy sprzedaży.
– Koszty wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych pokrywanych przez pracodawcę – ująć w KPiR należy pod datę ich faktycznego poniesienia.
– Koszty zaliczane do pozostałych wydatków – zapisuje się w księdze w terminie zależnym od wybranej metody księgowania kosztów. W przypadku metody kasowej ewidencjonuje się w dacie wystawienia dowodu księgowego. Stosując metodę memoriałową rozróżnia się koszty pośrednie (księguje się w dacie ich poniesienia) i bezpośrednie (księguje się w okresie ich powstawania).

Więcej na temat KPiR znajdziesz tutaj!