spółki

Kiedy ujmuje się operacje w KPiR?

Prowadzenie nawet uproszczonej formy księgowości jaką jest KPiR opiera się na wielu zasadach księgowych. Dotyczy to między innymi terminów w jakich należy dokonywać zapisów operacji przychodowych, kosztowych oraz innych. W tym poście przedstawiamy najważniejsze z nich. Kiedy ujmuje się przychody? Przychody należy ująć w księdze przychodów i rozchodów w momencie ich powstania. Moment powstania...