inwentaryzacja-w-firmie

Jak często powinniśmy dokonywać inwentaryzacji?

Zazwyczaj inwentaryzacji dokonuje się pod koniec każdego roku obrotowego. Ale nie zawsze tak jest. Istnieją składniki majątku, które nie wymagają tak częstego spisu. Dlatego inwentaryzacji można dokonywać także co 4 lub 2 lata.

a) Inwentaryzacja raz w roku
Wszystkie składniki aktywów poza tymi, które inwentaryzujemy na ostatni dzień roku obrotowego.

Uwaga!
Inwentaryzacji dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przez zakończeniem roku obrotowego, ale nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.

b) Inwentaryzacja na zakończenie roku obrotowego
– aktywa pieniężne,
– papiery wartościowe,
– produkcja w toku,
– towary odpisywane w koszty w dniu zakupu,
– produkty gotowe zaliczane w momencie wyprodukowania, do kosztu wytworzenia sprzedanych produktów.

c) Inwentaryzacja raz na 2 lata
– produkty gotowe,
– półprodukty,
– materiały,
– towary.

d) Inwentaryzacja raz na 4 lata
– środki trwałe,
– maszyny,
– urządzenia.

Uwaga!
Maszyny i urządzenia muszą wchodzić w skład środków trwałych w budowie

Ważne!
Za terminowe i dokładne wykonanie inwentaryzacji w firmie odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

_______________________________________________

Podobne wpisy: