Formy księgowości – przebitkowa

Nadszedł czas na to, aby przybliżyć istotę form księgowości. Możemy wyróżnić trzy, a mianowicie formę przebitkową, formę tabelaryczną oraz formę rejestrową. W dzisiejszym poście zajmiemy się przybliżeniem istoty formy przebitkowej.

Okazuje się, że wraz z powstawaniem coraz większej ilości jednostek gospodarczych na rynku i większym zapotrzebowaniem na pozyskiwanie konkretnych ekonomicznych informacji na temat firm, konieczne stało się wzbogacenie planu kont w większą ich liczbę. W związku z tym, że poprzedzająca formę przebitkową forma tabelaryczna przestała się nadawać ze względu na coraz to nowsze wprowadzane techniki, zaczęto szukać nowej formy księgowości, która byłaby w stanie sprostać potrzebom przedsiębiorców. W końcu na początku wieku XX opracowano formę przebitkową, która na tamte czasy była przełomem technicznym.

W formie przebitkowej można było stosować zarówno maszyny księgujące, jak i wykonywać to ręcznie. Zapisy były przez księgowego prowadzone na „luźnych” kartach, które były kontami syntetycznymi, a następnie za pomocą kalki przebijano je na karty dziennika, który służył do chronologicznej rejestracji zapisów.

W przypadku formy przebitkowej stosuje się:
formularze kont, które stanowią luźne karty,
formularze dziennika, które także są luźnymi kartami,
kalkę,
tzw. kontownicę, która usprawniała dokonywanie zapisów przez kalkę tak, aby znalazły się one w odpowiednich kolumnach i wierszach.

Może przejdźmy do techniki księgowania w przypadku formy przebitkowej. Formularz wraz z kalką jest przymocowywany do kontownicy na czas wypełniania wszystkich jego wersów zapisami księgowymi. Jednak w przypadku kart kontowych – zakłada się je i wymienia w miarę księgowania kolejnych dowodów księgowych i dokonywania operacji, które należy ujmować na różnych kontach.

Podsumowując…
Księgowość przebitkowa jest bardzo elastyczną technicznie formą księgowości, gdyż w prosty sposób można ją dostosowywać do różnych wielkościowo jednostek gospodarczych i różnych obowiązków, które spoczywają na dziale księgowości.

forma przebitkowa