formy księgowości

Forma księgowości – tabelaryczna

Forma, o której mowa jest inaczej nazywana dziennikiem tabelarycznym, księgą handlową lub dziennikiem głównym. Narzędzie to łączy w sobie dwa urządzenia księgowe, a mianowicie: – dziennik, który przeznaczony jest do ewidencjonowania operacji gospodarczych w sposób chronologiczny, – księgę główną, która jest zespołem kont syntetycznych, na których systematycznie dokonywane są zapisy. Każde zachodzące w firmie...

Formy księgowości – przebitkowa

Nadszedł czas na to, aby przybliżyć istotę form księgowości. Możemy wyróżnić trzy, a mianowicie formę przebitkową, formę tabelaryczną oraz formę rejestrową. W dzisiejszym poście zajmiemy się przybliżeniem istoty formy przebitkowej. Okazuje się, że wraz z powstawaniem coraz większej ilości jednostek gospodarczych na rynku i większym zapotrzebowaniem na pozyskiwanie konkretnych ekonomicznych informacji na temat firm,...