prowadzenie-ksiegowosci

Z czego składają się księgi rachunkowe?

Dowiedz się więcej: czym jest rachunkowość?

Księgi rachunkowe to jedna z najczęściej prowadzonych form księgowości. Prowadzona jest głównie w dużych firmach. Warto, aby przedsiębiorcy prowadzący takie przedsiębiorstwa, posiadali podstawowe informacje o tym, z czego składają się księgi rachunkowe, nawet jeżeli nie zajmują się tym osobiście. Informacje te mogą się przydać także innym, którzy na przykład będą musieli przejść z uproszczonych metod rachunkowości na prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Księgi rachunkowe składają się z dziennika, w którym zapisuje się dane o operacjach gospodarczych, jakie miały miejsce w jednostce. Na kontach księgi głównej zapisuje się salda początkowe aktywów i pasywów, dokonuje operacji finansowych, które zostały zarejestrowane w dzienniku. Księgi rachunkowe składają się również z kont ksiąg pomocniczych (ewidencja analityczna), prowadzonych dla: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, rozrachunków z kontrahentami i z pracownikami, operacji sprzedaży i zakupu oraz dla kosztów. W skład ksiąg rachunkowych wchodzą jeszcze: zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz aktywów i pasywów.


Nasze biuro rachunkowe oferuje prowadzenie ksiąg rachunkowych – solidne wsparcie przedsiębiorców z całej Polski. W imieniu klienta dopełniamy niezbędnych formalności związanych z prowadzeniem księgowości w formie pełnej.

Szczegółowe informacje na temat oferty znajdą Państwo tutaj

Zapraszamy do kontaktu: kontakt@rachunkowoscspolki.pl