faktury

Wystawianie pustych faktur – konsekwencje

Koniecznie odwiedź naszą stronę główną!

Puste faktury to dokumenty wystawiane przez podatnika nie ukazujące faktycznego obrotu, czyli odnoszące się do nieprawdziwego stanu faktycznego.

O pustej fakturze mówi się, gdy dokumentuje czynność, która nie miała miejsca, gdy czynność miała miejsce, ale została oznaczona na fakturze jako uprawniona do odliczenia podatku VAT, a była zwolniona z podatku, została wystawiona przez podmiot, który w rzeczywistości towaru nie nabył.

Wystawianie pustych faktur jest bezpośrednią przyczyną wykreślenia podatnika z rejestru VAT. Ponadto skutkuje obowiązkiem zapłaty podatku VAT należnego, który został wykazany.

Co ważne, kary za wystawianie pustych faktur dotyczą zarówno wystawców, jak i nabywców. Sankcje te nałożone są na gruncie ustawy o VAT, Kodeksu Karnego Skarbowego i Kodeksu Karnego.

Anulować pustą fakturę można wyłącznie, gdy nie została jeszcze wprowadzona do obrotu, czyli wysłana do kontrahenta. W praktyce stosuje się mechanizm korygowania faktur, które nie odzwierciedlają rzeczywistych transakcji, ważne jest jednak, aby upewnić się wówczas, że nabywca faktury nie dokonał jeszcze odliczenia podatku.