puste faktury

Wystawianie pustych faktur – konsekwencje

Koniecznie odwiedź naszą stronę główną! Puste faktury to dokumenty wystawiane przez podatnika nie ukazujące faktycznego obrotu, czyli odnoszące się do nieprawdziwego stanu faktycznego. O pustej fakturze mówi się, gdy dokumentuje czynność, która nie miała miejsca, gdy czynność miała miejsce, ale została oznaczona na fakturze jako uprawniona do odliczenia podatku VAT, a była zwolniona z...