Wybór formy opodatkowania

Prowadzenie działalności gospodarczej to szereg trudnych decyzji jakie musi podjąć przedsiębiorca zarówno w początkowej fazie jak i kontynuując działalność w kolejnych latach. Do jednych z takich decyzji należy wybór formy opodatkowania. Do wyboru jest kilka możliwości, wszystko zależy od formy prawnej, rozmiarów prowadzonej działalności i innych uwarunkowań, które mają wpływ na to wśród których form opodatkowania może wybierać przedsiębiorca. Do wyboru są cztery formy opodatkowania:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych według dwóch stawek podatkowych 18 % i 32 %
  • opodatkowanie zgodnie z metodą liniową, stała stawka podatkowa 19 %
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa

Każda z tych form rządzi się swoimi zasadami, które albo zezwalają na  zastosowanie wybranej formy lub wykluczają taką możliwość.

Gdy przedsiębiorca zaczyna prowadzić działalność gospodarczą…

Zobowiązany jest do złożenia oświadczenie o wybranej formie opodatkowania, które załączane jest do wniosku o wpis do ewidencji CEIDG lub składane jest właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Oczywiście na dokonanie tych czynności przyszły przedsiębiorca ma wyznaczone odgórnie terminy w przypadku karty podatkowej przed rozpoczęciem działalności, w przypadku podatku liniowego i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Gdy przedsiębiorca kontynuuje działalność…

Jeśli przedsiębiorca w kolejnych latach korzysta z tej samej formy opodatkowania to nie ma żadnego problemu, rozlicza się w dalszym ciągu według wybranej metody, bez obowiązku zgłaszania tego faktu. Inna sytuacja jest kiedy jednak przedsiębiorca decyduje się na zmianę formy opodatkowania. Na początku roku podatkowego podatnik może zrezygnować z wybranej formy, chyba że takie prawo mu nie przysługuje, w większości przypadków  zmianę formy opodatkowania należy zgłosić do 20 stycznia danego roku, roku w którym następuje zmiana.

Przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że każda forma opodatkowania jest inna i ma swoje zasady. Na przykład w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zmiana formy opodatkowania możliwa jest w ciągu roku, w sytuacji kiedy dojdzie do sprzedaży, która wyklucza stosowanie ryczałtu. Kwestie związane z rozliczeniem podatkowym są bardzo skomplikowane i wymagają ogromnej uwagi.