wynik finansowy

Ustalanie wyniku finansowego – przychody

  Podstawowym problemem z jakim mają do czynienia podmioty gospodarcze ustalając wynik finansowy są różnice pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym. Niektóre z pozycji, które zaliczane są do przychodów i kosztów według prawa bilansowego niekonieczne muszą być uznawane przez prawo podatkowe. Bardzo duża różnica pojawia się w przypadku przychodów, które rachunkowość klasyfikuje zgodnie z...

Wynik finansowy jednostki gospodarczej

Jednym z głównych celów działalności jednostki gospodarczej jest osiąganie dodatniego wyniku finansowego. Rezultat prowadzonej działalności w przypadku firm zobowiązanych do prowadzenie pełnej księgowości zaprezentowany jest w rachunku zysków i strat. Jest to obligatoryjny element sprawozdania finansowego, który prezentuje wyniki przedsiębiorstwa w każdym z jego segmentów działalności. Przychody i zyski oraz koszty i straty dzieli...