termin zapłaty składek ZUS

Jak wyliczyć termin zapłaty podatku?

Terminowe regulowanie podatków jest bardzo ważne, ponieważ z opóźnień tych wynikają odsetki, a wraz z tym stopniowe powiększanie się naszej należności. Termin zapłaty podatku może wynikać z ustaw lub decyzji urzędu skarbowego. Zaliczka na podatek dochodowy musi być regulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym. Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT-u podatek...