zaplata-podatku

Jak wyliczyć termin zapłaty podatku?

Terminowe regulowanie podatków jest bardzo ważne, ponieważ z opóźnień tych wynikają odsetki, a wraz z tym stopniowe powiększanie się naszej należności.

Termin zapłaty podatku może wynikać z ustaw lub decyzji urzędu skarbowego.

  • Zaliczka na podatek dochodowy musi być regulowana do 20. dnia miesiąca, który następuje po okresie rozliczeniowym.
  • Przedsiębiorcy będący czynnymi podatnikami VAT-u podatek ten muszą uregulować do 25. dnia miesiąca, który następuje po zakończonym okresie rozliczeniowym.
  • Przedsiębiorca zobowiązany jest również do terminowego regulowania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli przedsiębiorca ma status osoby fizycznej i płaci składki ubezpieczeniowe wyłącznie za siebie wówczas musi zrobić to do 10. dnia każdego miesiąca. Przedsiębiorcy zatrudniający pracowników na regulację składek mają czas do 15. dnia miesiąca.

Jeżeli termin zapłaty podatku wychodzi w sobotę, niedzielę lub święto wówczas ostatnim dniem na uregulowanie danego zobowiązania jest pierwszy dzień następujący po niedzieli bądź dniu wolnym od pracy.