Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

system księgowy spółki

Przekształcenie spółki

  Jeśli pojawi się konieczność przekształcenia spółki przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę na pewne obowiązki księgowe, które z tego faktu wynikają. Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, przewidywana jest możliwość zastosowania pewnych uproszczeń w tym zakresie. Czynności wynikające z ustawy o rachunkowości… Zamknięcie ksiąg rachunkowych należy przeprowadzić na dzień poprzedzający zmianę...