roczne sprawozdanie finansowe firmy

Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej w 2019 roku?

Do składania rocznych ewidencji z finansów firmy zobowiązane są wszystkie spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu, który w danym roku obrotowym prowadził księgi rachunkowe. Od 1 stycznia 2019 roku na przedsiębiorcę nałożono obowiązek składania sprawozdania finansowego spółki do KRS za pośrednictwem...