Sprawozdania finansowe w wersji elektronicznej w 2019 roku?

Do składania rocznych ewidencji z finansów firmy zobowiązane są wszystkie spółki zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Sprawozdanie finansowe, to składający się z kilku części dokument przedstawiający sytuację ekonomiczną podmiotu, który w danym roku obrotowym prowadził księgi rachunkowe.

Od 1 stycznia 2019 roku na przedsiębiorcę nałożono obowiązek składania sprawozdania finansowego spółki do KRS za pośrednictwem Internetu. Dokument ma być wysłany w formacie pliku XML i opatrzony podpisem kwalifikowanym.

W celu sporządzenia sprawozdania finansowego w strukturze logicznej, przedsiębiorca będzie potrzebował odpowiedniego oprogramowania ERP, za pomocą którego można przygotować oraz wyeksportować zestawienia księgowe, a także aplikacji, która przetwarza moduły finansowo-księgowe. Elektroniczny dokument składany jest przy wykorzystaniu bramki Ministerstwa Sprawiedliwości.

Zgodnie z wprowadzoną nowelizacją osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych powinna posiadać podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP.
Ponieważ jest to od niedawna wprowadzona nowelizacja, to przedsiębiorcy wolą korzystać z usługi firm zewnętrznych, które świadczą usługi w zakresie wysyłania sprawozdania finansowego w formie rozszerzenia pliku XML i pomocy przy tworzeniu podpisu kwalifikowanego. Warto zasięgnąć pomocy u specjalistów, aby nie popełnić błędów, przez które dokument nie zostanie przyjęty.

Każda dokumentacja finansowo-administracyjna (także e-sprawozdania finansowe) składana musi być we wskazanym terminie. W większości przypadków termin składania sprawozdania pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Sprawozdania finansowe spółek z o.o. obejmujące rok obrotowy danego podmiotu musi zostać złożone do urzędu nie później niż w przeciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego.