prawa podatkowe

Ustalanie wyniku finansowego – przychody

  Podstawowym problemem z jakim mają do czynienia podmioty gospodarcze ustalając wynik finansowy są różnice pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym. Niektóre z pozycji, które zaliczane są do przychodów i kosztów według prawa bilansowego niekonieczne muszą być uznawane przez prawo podatkowe. Bardzo duża różnica pojawia się w przypadku przychodów, które rachunkowość klasyfikuje zgodnie z...