otwarcie ksiąg rachunkowych

Przekształcenie spółki

  Jeśli pojawi się konieczność przekształcenia spółki przedsiębiorcy muszą zwrócić uwagę na pewne obowiązki księgowe, które z tego faktu wynikają. Ustawa o rachunkowości narzuca obowiązek zamknięcia i otwarcia ksiąg rachunkowych, przewidywana jest możliwość zastosowania pewnych uproszczeń w tym zakresie. Czynności wynikające z ustawy o rachunkowości… Zamknięcie ksiąg rachunkowych należy przeprowadzić na dzień poprzedzający zmianę...