numer REGON

REGON i wszystko to, co z nim związane

Czym jest tzw. rejestr REGON? REGON, co jest skrótem od Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej obejmuje wszystkie osoby prawne, jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, które podjęły się prowadzenia działalności gospodarczej. Jego zadaniem jest dostarczanie ogólnych charakterystyk podmiotów, które działają na danym terytorium. Pozwala on także na sporządzanie...