Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

majątek firmy

Aktywa

  Każda firma posiada majątek, którym dysponuje i który niezbędny jest do wykonywanej działalności gospodarczej. Składniki majątku wykazywane są w podstawowym sprawozdaniu finansowym jakim jest bilans jednostki. Ustawa o rachunkowości definiuje aktywa jako zasoby majątkowe, które posiadają wiarygodnie określoną wartość, powstały w wyniku zdarzeń przeszłych i mają spowodować w przyszłości wpływ do jednostki korzyści...