koszt uzyskania przychodu w firmie

Koszty uzyskania przychodu

Z punktu widzenia przedsiębiorcy niezwykle ważne jest to aby potrafił on zdecydować czy poniesiony wydatek może zakwalifikować jako koszt, który służy uzyskaniu przychodu lub zabezpieczeniu jego źródła. Przedstawiamy listę wydatków najczęściej zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów: – środki trwałe: maszyny, urządzenia, budynki, środki transportu, – wartości niematerialne i prawne (o okresie użyteczności dłuższym niż...