koszty-w-firmie

Koszty uzyskania przychodu

Z punktu widzenia przedsiębiorcy niezwykle ważne jest to aby potrafił on zdecydować czy poniesiony wydatek może zakwalifikować jako koszt, który służy uzyskaniu przychodu lub zabezpieczeniu jego źródła. Przedstawiamy listę wydatków najczęściej zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów:

– środki trwałe: maszyny, urządzenia, budynki, środki transportu,
– wartości niematerialne i prawne (o okresie użyteczności dłuższym niż rok): licencje, prawa autorskie, prawa majątkowe, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych itd.
– wydatki na mieszkanie takie jak czynsz i media jeśli jest to również miejsce wykonywania działalności,
– telefon,
– internet,
– zakwaterowanie i koszt podróży w ramach wyjazdu służbowego,
– meble i wyposażenie biura,
– sprzęt elektroniczny: komputer drukarka,
– środki czystości,
– kursy, konferencje branżowe, szkolenia, studia podyplomowe,
– paliwo i ubezpieczenie OC środków transportu,
– promocja: ulotki, wizytówki, adwords, pozycjonowanie, remarketing.

Przedsiębiorcy często błędnie do kosztów uzyskania przychodów grzywny, mandaty, wydatki na ubrania, buty czy kolacje z kontrahentami.