kasa online

Obowiązkowa wymiana kas

Od dnia 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinno być prowadzone przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu online. Są to kasy rejestrujące, które przesyłają dane do centralnego systemu teleinformatycznego. Zgodnie z przepisami: Od 1 stycznia 2020 r. kasy online muszą stosować: przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży...