Obowiązkowa wymiana kas

Od dnia 1 maja 2019 r. ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych powinno być prowadzone przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu online. Są to kasy rejestrujące, które przesyłają dane do centralnego systemu teleinformatycznego.

Zgodnie z przepisami:

  1. Od 1 stycznia 2020 r. kasy online muszą stosować:
  • przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu do napędu silników spalinowych
  • przedsiębiorcy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów

2. Od 1 lipca 2020 r. kasy fiskalne online zastosować muszą:

  • przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych
  • przedsiębiorcy świadczący usługi związane z wyżywieniem, wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne

3. Od 1 stycznia 2021 r. e-kasy będą obowiązkiem:

  • przedsiębiorcy świadczącego usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością służących poprawnej kondycji fizycznej.