forma opodatkowania

Rodzaje podatków dochodowych

Podatki dochodowe możemy podzielić ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i jej formę prawną. Rozpoczynając swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej lub osobowej (spółka jawna, komandytowa, partnerska) masz prawo wybrać formę opodatkowania swoich dochodów. Wyróżniamy następujące formy opodatkowania: – PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych –...