Rodzaje podatków dochodowych

Podatki dochodowe możemy podzielić ze względu na rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej i jej formę prawną. Rozpoczynając swój biznes w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub w formie spółki cywilnej lub osobowej (spółka jawna, komandytowa, partnerska) masz prawo wybrać formę opodatkowania swoich dochodów.

Wyróżniamy następujące formy opodatkowania:
– PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych – podatkiem tym rozliczają się osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne oraz spółki osobowe (jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna),
– CIT – podatek dochodowy od osób prawnych – podatek przeznaczony do rozliczeń osób prawnych oraz niektórych jednostek nie mających osobowości prawnej,
– RPE – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – możliwa forma rozliczeń dla osób fizycznych i niektórych spółek osobowych,
– Karta podatkowa – dedykowana osobom fizycznym prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej.