ewidencja wyposażenia

Wyposażenie

Definicja wyposażenia zawarta jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zgodnie z nią wyposażenie to rzeczowe składniki majątku, związane z wykonywaną działalnością, niezaliczone, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym, do środków trwałych. Ewidencją wyposażenia obejmuje się przedmioty, których wartość początkowa przekracza kwotę 1500 złotych netto, a przewidywany...