działalność nierejestrowana a podatki

Działalność nierejestrowana, a podatki

Prowadzenie działalności nierejestrowanej oznacza brak konieczności rejestrowania firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku z czym przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek do ZUS. Należy jednak podkreślić, że przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną nadal jest zobowiązany do regulacji podatków z tego tytułu. To, że jego działalność nie została zarejestrowana nie oznacza bowiem,...