Działalność nierejestrowana, a podatki

Prowadzenie działalności nierejestrowanej oznacza brak konieczności rejestrowania firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w związku z czym przedsiębiorca nie musi odprowadzać składek do ZUS.

Należy jednak podkreślić, że przedsiębiorca prowadzący działalność nierejestrowaną nadal jest zobowiązany do regulacji podatków z tego tytułu. To, że jego działalność nie została zarejestrowana nie oznacza bowiem, że jego dochody są zwolnione z opodatkowania.

Przychody z działalności nierejestrowanej kwalifikowane są do dochodów uzyskanych z innych źródeł. Mogą zostać one jednak pomniejszone o koszty ich uzyskania.

Działalność nierejestrowana na gruncie ustawy o VAT także uznawana jest za działalność gospodarczą, dlatego na przedsiębiorcy mogą ciążyć obowiązki z tytułu podatku od wartości dodanej. Ponadto jeżeli osoba prowadząca działalność nierejestrowaną dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej wówczas jej ona zobowiązana do korzystania z kasy fiskalnej.