deklaracje podatkowe

Czynny żal

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest terminowe rozliczanie się z podatku oraz składanie wymaganych deklaracji do urzędu skarbowego. Opóźnienie w złożeniu stosownych dokumentów może skutkować negatywnymi konsekwencjami, jednak ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia tych konsekwencji poprzez skorzystanie z instytucji czynnego żalu. Według kodeksu karnego skarbowego “ Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który...