Telefon: +12 378 34 20, +22 205 07 98     E-mail: kontakt@rachunkowoscspolki.pl

czynny żal

Czynny żal

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest terminowe rozliczanie się z podatku oraz składanie wymaganych deklaracji do urzędu skarbowego. Opóźnienie w złożeniu stosownych dokumentów może skutkować negatywnymi konsekwencjami, jednak ustawodawca przewidział możliwość uniknięcia tych konsekwencji poprzez skorzystanie z instytucji czynnego żalu. Według kodeksu karnego skarbowego “ Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który...