biegły rewident

Biegły rewident

Z biegłym rewidentem spotkają się podmioty gospodarcze, które prowadzą działalność gospodarczą większych rozmiarów bo one podlegać będą obowiązkowi badania sprawozdania finansowego, inne jednostki nie koniecznie ale warto posiadać informację na temat biegłych rewidentów, bo każdy przedsiębiorca prowadząc działalność gospodarczą zmierza do rozwoju i w każdym momencie może znaleźć się w grupie podmiotów, dla których...