archiwizowanie dokumentów

Okresy przechowywania dokumentacji księgowej

Przepisy prawa ściśle określają okresy, w jakich należy przechowywać dokumentację księgową prowadzoną w firmie. Niektóre dokumenty wystarczy archiwizować przez rok, inne przez 5 lat – przedstawiamy listę najważniejszych z nich oraz okres, w jakim muszą być przechowywane: – księgi rachunkowe – 5 lat, – dowody księgowe związane ze sprzedażą detaliczną – do dnia zatwierdzenia...

Dokumenty księgowe

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są do potwierdzenia różnych zdarzeń gospodarczych za pomocą dowód księgowych. W wyniku kilkuletniej działalności liczba nagromadzonych dokumentów może okazać się zastraszająca, pojawia się więc pytanie czy posiadane dokumenty księgowe jednostka musi przechowywać trwale? Jeśli nie to przez jaki okres? Archiwizowanie dokumentów jest zagadnieniem, które określone zostaje w polityce...