analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego

Analiza sprawozdania finansowego

  Wyniki działalności podmiotu gospodarczego przedstawione są w sprawozdaniu finansowym, które sporządzane jest na koniec roku obrotowego. Zawarte są w nim informacje na temat kondycji materialnej oraz finansowej jednostki, która prowadzi działalność gospodarczą. Takie sprawozdanie finansowe podlega analizie zarówno ze strony kierownictwa jak i innych podmiotów zewnętrznych w szczególności inwestorów, którzy angażują swoje wolne...