Split payment podstawy

Split payment to dosłownie podzielona płatność. Mechanizm ten działa na podstawie rozdzielenia płatności na dwa strumienie, czyli na wartość netto i VAT. Oznacza to, że płatności dokonuje się na dwa różne konta bankowe.

Taka zasada ma na celu ograniczyć działanie oszustów, którzy przywłaszczają kwotę podatku VAT. 

Mechanizm split payment jest wymagany dla wszystkich transakcji, które odbywają się na rzecz podatnika VAT (relacje B2B), z kwotą podatku VAT wykazaną na fakturze.

Aby split payment był prawidłowo przeprowadzony podatnik wykorzystuje komunikat przelewu. To właśnie w nim należy wykazać:

  • kwotę podatku VAT
  • kwotę całości lub część wartości brutto faktury
  • podstawowe dane, takie jak numer faktury czy numer NIP sprzedawcy

Następnie taki przelew jest automatycznie realizowany, najpierw zostaje zaksięgowany na koncie rozliczeniowym, a następnie wykonywany jest przelew kwoty podatku VAT.

W celu zwiększenia ilości osób, które używają mechanizmu split payment powstało wiele udogodnień. Są to między innymi:

  • zmniejszenie kwoty zobowiązania podatkowego 
  • brak ordynacji podatkowej 
  • brak odpowiedzialności solidarnej

Jeżeli chcesz powrócić do strony głównej, kliknij tutaj.