Rok podatkowy w spółce z o.o.

 

rok_podatkowyProwadząc działalność gospodarczą należy rozliczać się z tytułu podatku dochodowego. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką kapitałową i ma obowiązek prowadzić pełną księgowość.

Rok podatkowy spółki z o.o. najczęściej pokrywa się z rokiem kalendarzowym lub innym okresem, który trwa 12 kolejnych miesięcy. Wyjątki od tej zasady pojawiają się w przypadku pierwszego roku podatkowego, zmiany roku podatkowego oraz w sytuacji kiedy ustawa narzuca spółce zamknięcie ksiąg rachunkowych.

Rozwiązania dotyczące rok podatkowego spółki z o.o. zawarte powinny zostać w umowie spółki, która stanowi elementarny dokument umożliwiający założenie spółki.

Kiedy spółka z o.o. może przedłużyć pierwszy rok podatkowy?

Spółka musi łącznie spełnić trzy warunki, które umożliwią jej wydłużenie pierwszego roku podatkowego:

  • data rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółkę musi przypadać na drugą połowę roku kalendarzowego,
  • spółka przyjęła rok kalendarzowy jako rok podatkowy ( obrotowy ),
  • w umowie spółki z o.o. zawarte zostały postanowienia o wydłużeniu pierwszego roku kalendarzowego,

Z opcji wydłużenia pierwszego roku podatkowego może skorzystać każda spółka z o.o. niezależnie od tego czy została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w sposób tradycyjny czy za pomocą systemu S24.