Podpis elektroniczny – dlaczego warto go aktywować?

Podpis elektroniczny jest narzędziem, które pozwala załatwiać wiele spraw drogą elektroniczną poprzez potwierdzenie tożsamości na wysyłanych dokumentach, umowach i pismach.

Podpis elektroniczny:
– posiada postać elektroniczną
– jest przyporządkowany wyłącznie do jednej osoby
– jest powiązany z podpisywaną treścią
– podpis złożony w tej formie jest świadomą wolą podpisującego
– pozwala w łatwy sposób zweryfikować wprowadzane zmiany na dokumentach elektronicznych

Podpis elektroniczny – dlaczego warto go aktywować?
E-podpis posiada certyfikat kwalifikowany, który stanowi zabezpieczenie osoby składającej podpis. Pozwala na podpisywanie takich dokumentów jak:
– wszelkiego rodzaju umowy (o dzieło, zlecenie, zakupowe, inwestycyjne)
– zamówienia publiczne
– kontrakty menadżerskie
– karty ewidencji
– briefy
– deklaracje rozliczeniowe
– składanie wniosków urzędowych, sądowych

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest tak samo ważny jak podpis złożony odręcznie.