Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktury?

Najważniejszą rzeczą przy wystawianiu faktury jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Należy pamiętać o tym, że prawidłowo wystawiona faktura powinna zawierać określone przez odpowiednie zarządzenia elementy. Wśród nich znajduje się między innymi stawka podatku VAT, dane stron, czy też ilość sprzedanych towarów lub usług. Bardzo ważne jest to, aby w fakturze zawrzeć elementy, które są wymagane przez ustawę. W przeciwnym wypadku narażamy się na zarzut wadliwości faktur, za co mogą nas spotkać konsekwencje.

Kluczową kwestią jest to, aby faktury były wystawiane rzetelnie. Oznacza to, że taki dokument musi być zgodny ze stanem faktycznym, a zatem odzwierciedlać rzeczywistą sytuację gospodarczą. Nie można dokumentować sprzedaży, która nie miała miejsca, albo zmienić dowolnie wartość na fakturze.

Pojęcie wadliwość i nierzetelność w odniesieniu do faktury budzić mogą pewne wątpliwości. Wadliwość zazwyczaj odnosi się do sytuacji, w której dokument został wystawiony niezgodnie z wytycznymi. Nierzetelność natomiast ma miejsce wtedy, gdy faktura nie odzwierciedla stanu faktycznego.