Kto poprowadzi pełną księgowość w 2015 roku?

Pełna księgowość to rozbudowany system, który wymaga od podmiotów gospodarczych prowadzenia ewidencji wszystkich zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, dzięki temu możliwe jest określenie pełnego obrazu firmy w segmencie finansowym i majątkowym. Prowadzenie takiej formy księgowości jest dla przedsiębiorców bardzo trudnym zadaniem, które najczęściej powierzane jest bardziej doświadczonym podmiotom. Koszt pełnej księgowości jest porównywalny do niektórych z uproszczonych form księgowości. O tym, które podmioty gospodarcze będą prowadziły w 2015 roku pełną księgowość decyduje wartość przychodów osiągniętych w 2014 roku.

W 2015 roku z wyłączeniem podmiotów, które z zgodnie z regulacjami prawnymi obarczone są obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych, system pełnej księgowości wdrożyć w firmie będą musiały osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie jeżeli ich przychody za 2014 r. wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Średni kurs euro ogłoszony przez NBP na dzień 30 września 2014 r. wynosił 4,1755 zł/euro. Zatem limit przychodów za 2014 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2015 r., wynosi 5.010.600 zł.

Akty prawne, do których mogą odwołać się przedsiębiorcy, poszukując informacji na temat podmiotów, które zobowiązany są do prowadzenia ksiąg rachunkowych to:

  • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.