Konsekwencje braku szkoleń BHP pracowników

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawców jest zadbanie o zdrowie oraz życie pracowników, a także zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dodatkowo pracodawcy zobowiązani są do przeprowadzenia szkoleń BHP w zakresie uzależnionym od stanowiska pełnionego przez pracownika.

Celem przeprowadzenia szkoleń BHP jest uświadomienie pracowników w zakresie środków zmniejszających ryzyko narażenia na czynniki występujące na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy.
Szkolenia BHP mogą być:
– wstępne
– okresowe

Warto zaznaczyć, że tego rodzaju szkolenia odbywają się w czasie pracy oraz na koszt pracodawcy.

Za niedopełnienie tego obowiązku pracodawca musi liczyć się z konsekwencjami, czyli nałożeniem kary od 1 tys. do 30 tys. zł, a jeśli sprawa trafi do sądu – nawet 50 tys. zł.