Jak zmienić formę opodatkowania działalności gospodarczej?

zmiana-formy-opodatkowania

 

Wybierając formę opodatkowania dla swojej firmy przedsiębiorcy wybierają taką, która będzie najbardziej optymalna. Z biegiem czasu jednak parametry prowadzonej działalności gospodarczej mogą ulec zmianie i wybrana forma opodatkowania nie będzie już taka optymalna. Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić do 20 stycznia każdego roku. Przedsiębiorcy zobowiązani są do wypełnienia odpowiedniego zgłoszenia i złożenia go w właściwym urzędzie skarbowym. Wybór karty podatkowej zgłaszany jest na formularzu PIT-16, z kolei inne formy nie mają ściśle przypisanego formularza, dlatego też przedsiębiorca samodzielnie sporządza wniosek.

Zmiana formy opodatkowania działalności w ciągu roku możliwa jest gdy przedsiębiorca przechodzi z ryczałtu na zasady ogólne. W wszystkich innych przypadkach zmiana formy prawnej jest możliwa do 20 stycznia.

Zmieniając formę opodatkowania przedsiębiorca musi dokładanie przeanalizować korzyści płynące z zamierzonej zmiany:

Karta podatkowa

– ta forma opodatkowania korzystna jest dla przedsiębiorców, którzy generują stałe i wysokie przychody przy niewielkich kosztach. Umożliwia oszczędności na usługach księgowych i minimalizację formalności wynikających z rozliczeń podatkowych. Nie jest korzystna dla przedsiębiorców, którzy osiągają straty, bo podatek zawsze należy odprowadzić. Korzystać z niej mogą wyłącznie przedsiębiorcy, którzy mieszczą się w ustawowych kryteriach dotyczących karty podatkowej i nieprzerwanie ją prowadzą przynajmniej od grudnia 2021 roku. Aktualnie przedsiębiorcy nie mogą już wybrać tej formy, ani zmienić obecnej na kartę podatkową.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

– jest to forma opodatkowania, która korzystna jest dla przedsiębiorców o niskich kosztach, z uwagi na fakt, że one w przypadku ryczałtu nie są brane pod uwagę, wystarczy prowadzenie ewidencji przychodów co jest ułatwieniem dla przedsiębiorcy.

Podatek liniowy

– to opcja dla podmiotów gospodarczych, które osiągają dochody na poziomie 100 tys. zł rocznie, ta forma jednak uniemożliwia korzystanie z ulg podatkowych.

Zasady ogólne

– to domyślna forma opodatkowania przedsiębiorców, wymaga rozliczenia według skali podatkowej, która zależna jest od progów podatkowych. Przedsiębiorcy od przychodów odliczają koszty oraz składki ZUS, uwzględniona zostaje także kwota wolna od podatku, ulgi podatkowe. Wymaga prowadzenie ewidencji w postaci księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.