Jak prawidłowo rozliczyć VAT?

Czynni podatnicy VAT zobowiązani są do składania plików JPK (JPK_V7M / JPK_V7K – w zależności od wybranego okresu rozliczeniowego). Od października podatnicy VAT muszą dostosować się do nowych rozwiązań wprowadzonych w celu ulepszenia oraz usprawnienia systemu podatkowego w Polsce.

Podstawową formą rozliczenia podatkowego jest rozliczenie miesięczne. Kwartalne rozliczenie skierowane jest najczęściej do małych podatników, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczyła 1,2 mln euro.

Terminy składania deklaracji podatkowych:

  • przy rozliczeniu miesięcznym – do 25. dnia następnego miesiąca,
  • przy rozliczeniu kwartalnym – do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale

Warto zaznaczyć, że każdy dzień opóźnienia w złożeniu JPK podatnik zostaje obciążony odsetkami (obecnie stawka podstawowa odsetek wynosi 8 % rocznie).

Podatnicy obawiający się stosowania niewłaściwej stawki podatkowej mogą wystawić do administracji skarbowej o Wiążącą Informację Stawkową.

 

Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2020 r.