Fundusz Pracy

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki.

Co to jest Fundusz Pracy? Jest to instytucja działająca w Polsce już od 29 lat, a konkretnie od 1 stycznia 1990 r.. Jego głównym zadaniem jest łagodzenie skutków bezrobocia w naszym kraju poprzez finansowanie zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i rozmaitych programów aktywizacji zawodowej.

Fundusz Pracy jest finansowany ze składek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawców, czyli firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę.

Istnieją również zwolnienia z tego obowiązku. Składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności i pracodawcy, jeśli pracownik zarabia mniej niż równowartość najniższej krajowej, za pracowników, którzy ukończyli 55 lub 60 lat oraz za pracowników, którzy powracają do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym.

Dotacja z Urzędu Pracy