Czy można wystawić fakturę z datą wsteczną?

W polskim prawie podatkowym nie ma pojęcia “faktura z datą wsteczną”, ale w praktyce takie postępowanie spotykane jest dość często. Wszystko wydaje się w porządku, dopóki zgodę na tego typu działania wyrażają obie strony transakcji. Gorzej, gdy kontrahentowi nagle coś przestanie się podobać lub też dojdzie do kontroli fiskusa, podczas której wypłyną jakieś nieprawidłowości – wówczas przedsiębiorcę spotkać może nawet kara pieniężna. Chodzi o to, że wystawiając fakturę z datą wsteczną, dochodzi do bałaganu w numeracji poszczególnych dokumentów – trzeba bowiem zmieniać numery wszystkich faktur wystawionych po dacie, w którą została zaopatrzona problematyczna faktura. 

Jak więc kwestię datowania faktur określa prawo? Zgodnie z ustawą o VAT, fakturę będącą poświadczeniem dokonania sprzedaży towaru lub wykonania usługi można wystawić nawet do 15 dnia kolejnego miesiąca. Jeśli przedsiębiorca bardzo chce, może również wystawić fakturę przed sprzedażą lub wykonaniem usługi.

STRONA GŁÓWNA

Oferujemy prowadzenie księgowości dla firm z całej Polski. Świadczymy usługi doradcze z zakresu księgowości oraz podatków. Zapraszamy do współpracy!