Czy można anulować fakturę, którą już kontrahent otrzymał?

Zdarza się, że zostanie wystawiona faktura zawierająca błędy. W praktyce najczęściej stosuje się sporządzenie korekty faktury. Warto również wspomnieć o możliwości anulowania wystawionej faktury – w jakich przypadkach jest to możliwe?

Zgodnie z praktykami księgowania anulowanie faktury jest możliwe, gdy:

  • transakcja nie doszła do skutku
  • faktura VAT nie trafiła do obiegu prawnego, odbiorca nie otrzymał dokumentu

Anulowanie faktury jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy dokumentuje ona niedokonaną czynność.

Warto zaznaczyć, że anulując fakturę należy dokonać odpowiedniego opisu wyjaśniającego zaistniałą sytuację.

Anulowane faktury nie podlegają ewidencji księgowej. – czy należy je przechowywać?

Tak, ponieważ faktury posiadają kolejno wystawione numery.

Uwaga!

Nie ma możliwości anulowania faktury w sytuacji, gdy kontrahent otrzymał już dokument. W takim przypadku wymagane jest sporządzenie faktury korygującej.