Co to KPiR?

Po więcej informacji zapraszamy na naszą stronę główną! 

***

Każda firma zobligowana jest do prowadzenia księgowości. Może wybrać dowolną z jej form lub mieć ją odgórnie narzuconą. Do prowadzenia jednej z nich, jaką jest księgowość uproszczona, przydatnym elementem jest KPiR, czyli księga przychodów i rozchodów.

KPiR służy do bieżącej ewidencji operacji gospodarczych w uproszczonej formie. Musi ona rejestrować wszystkie przychody, zakup towarów i materiałów oraz wydatki ponoszone przez firmę. Do jej prowadzenia zobligowane są m.in. osoby fizyczne prowadzące spółki jawne, cywilne i partnerskie. Założenie księgi przychodów i rozchodów powinno odbyć się 1-ego stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej. O jej założeniu powinien zostać poinformowany urzędnik skarbowy w okresie nieprzekraczającym dwudziestu dni.

KPiR można prowadzić w formie papierowej, jak i elektronicznej. Jednakże tworząc ją komputerowo, istnieje wymóg posiadania także wersji papierowej.

 

prowadzenie-kpir