Co to jest czek?

Czek to dokument skierowany w stronę banku. To pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty wydawane bankowi przez posiadacza danego rachunku bankowego. Za jego pomocą wystawca rozporządza środkami pieniężnymi znajdującymi się w banku i z jego konta pieniądze.

Czek to papier wartościowy. Musi zawierać słowo czek. Jest ono traktowane jako bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty pieniężnej, oznaczenie miejsca płatności i banku, który musi je wypłacić.

Wyróżniamy następujące rodzaje czeków:
– imienne, zawierające imię i nazwisko wierzyciela uprawnionego do odbioru sumy czekowej,
– na okaziciela – w tym wypadku bank jest zwolniony ze sprawdzenia czy osoba, która przekłada czek do realizacji jest jego prawnym właścicielem z formalnego punktu widzenia.

Czek jest powszechnie cenionym i uniwersalnym środkiem płatniczym używanym w obrocie krajowym. Posiada status dokumentu zwiększającego wiarygodność wystawcy wobec wierzyciela.