Zamykanie roku w KPiR

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające się na zasadach ogólnych, w związku z zakończeniem roku podatkowego, są zobowiązani do zamknięcia księgi przychodów i rozchodów.

Podstawowymi obowiązkami przedsiębiorcy na koniec roku są:

1. Sporządzenie remanentu końcowego (na dzień 31 grudnia), nazywanego inaczej spisem z natury i wpisanie go do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

2. Podsumowanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów, które można dokonywać sumując narastająco kwoty w każdej z kolumn lub na koniec miesiąca. W kolumnach od 7-16 na koniec roku należy wykazać sumę, a podsumowanie powinna stanowić ostatnią stronę księgi w danym roku.

3. Ustalenie dochodu i straty – należy obliczyć :
– dochód, którym jest różnica między przychodem a kosztami, powiększona o różnicę między wartościami remanentów z początku i końca roku,
– koszt, który oblicza się poprzez dodanie do wartości spisu z natury z początku roku wartość wartość zakupów towarów handlowych z kolumn 10 i 11 i odjęcie od nich wartości spisu z końca roku.