Wsparcie finansowe – KREDYTY

 

Kapitał jaki posiada jednostka gospodarcza składa się z kapitałów własnych, które jednostka wygenerowała z osiąganego zysku oraz środków jakie zostały wniesione przez wspólników oraz z kapitałów obcych stanowiących zewnętrzne źródła finansowania. Bardzo często podmioty gospodarcze sięgają po kredyt bankowy, jest to kosztowne źródło środków pieniężnych ale pozwala zrealizować inwestycje i różne formy płatności. Na rynku jednostka gospodarcza może się spotkać z różnymi rodzajami kredytów. Oto kilka z nich:

Kredyt gotówkowy dla firm ⇒ przeznaczony jest do pokrywania przez firmę bieżących potrzeb finansowych.

Kredyt hipoteczny ⇒ daje możliwość sfinansowania projektów inwestycyjnych, jego zabezpieczeniem jest ustanowienie hipoteki na kredytowanej nieruchomości.

Kredyt odnawialny ⇒ to kredyt, który zostaje uruchomiony w rachunku bieżącym podmiotu gospodarczego, jego zaletą jest to, że środki pochodzące z kredytu mogą zostać wydatkowane w dowolny sposób.

Kredyt na start ⇒ udzielany jednostką, które dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą, najczęściej przyjmuję formę limitu kredytowego, który zostaje ustanowiony na koncie firmowym jednostki.

Kredyt samochody dla firm ⇒ umożliwia zakup samochodu na potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

W zależności od celu, formy zabezpieczenia wyróżnia się różne kredyty, jednak zawsze uzyskane środki jednostka będzie musiała w pewien sposób zwrócić i ponieść koszty w postaci odsetek, prowizji.