Warunki korzystania z karty podatkowej

Prowadzenie księgowości przy pomocy uproszczonych form rachunkowości to dla wielu firm spore ułatwienie, niosące z sobą zmniejszenie kosztów. Jednak korzystanie z wielu form wymaga od przedsiębiorców spełnienia licznych wymogów. Doskonałym przykładem tego jak trudno jest korzystać z niektórych uproszczonych form jest karta podatkowa. By móc rozliczać się za jej pomocą z podatku należy spełnić poniższe warunki:

  • złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej,
  • oznaczyć w składanym wniosku rodzaj prowadzonej działalności, podlegającej opodatkowaniu w tej formie.
  • nie korzystać z usług innych osób, nie zatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych firm (wyjątek usługi specjalistyczne),
  • nie prowadzić poza jednym z rodzajów działalności (wymienione w ustawie) innej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  • nie prowadzić działalności w tym samym zakresie (warunek dotyczy małżonka podatnika),
  • nie wytwarzać wyborów akcyzowych,
  • nie prowadzić zgłaszanej działalności poza granicami RP.

Do tych warunków należy zaliczyć nadrzędną zasadę – czyli nie przekroczenie limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych, która wyklucza prowadzenie uproszczonej księgowości, podobnie jak prowadzenie pewnego typu działalności gospodarczej.